De detacheringsbranche blijft maar groeien en groeien. Dagelijks kampen vele bedrijfstakken met een gespannen arbeidsmarkt. Ook in de industrie is het niet gemakkelijk om hoog gekwalificeerd personeel in te zetten.

Van Hattem Infratech uitzendbureau is gespecialiseerd in het leveren van technisch personeel aan industriële organisaties zoals offshorebedrijven, olie en gasmaatschappijen, de scheepsbouw chiefessays.net en constructiebedrijven. Van Hattem Infratech beschikt over een personeelsbestand van ruim 250 mensen, welke allen in het bezit zijn van het Basis Veiligheid Certificaat ( B-VCA ) en leidinggevende met VOL-VCA. Alle lassers zijn FCAW 6G/6GR en SMAW 6G/6GR gekwalificeerd volgens ASME/AWS/ Euronorm en/of ISO 9606-1.

Van Hattem Infratech Uitzendbureau B.V. heeft zich:

  • Gecertificeerd volgens de Nederlandse Norm: Nen 4400-1;
  • Gecertificeerd volgens nieuwste VCU versie;
  • Geregistreerd bij Stichting Normering Arbeid;
  • Geregistreerd bij VRO.

Het VCA systeem

De organisatie van Van Hattem Infratech B.V. is zich bewust van het feit dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het personeel wordt blootgesteld aan situaties die de veiligheid van het personeel nadelig kunnen beïnvloeden.

Om de veiligheid van het personeel te beheersen heeft de organisatie ervoor gekozen zich te conformeren aan de norm VGM checklist Aannemers. (VCA)

Het VCA- certificaat is een nuttig middel om in een keer aan te tonen dat Van Hattem Infratech op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkomen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij (petro-)chemische en vele andere bedrijven zeer belangrijke aandachtspunten. Als gevolg van de herstructurering binnen de industrie worden werkzaamheden in toenemende mate uitbesteed aan aannemers. Hierdoor neemt de invloed van deze aannemers op veiligheid, gezondheid outline for narrative essay en milieu sterk toe. Selectie van goede aannemers is dan ook cruciaal bij het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA levert hiertoe een belangrijke bijdrage, want het zorgt ervoor dat aannemers, die hun VGM- beheersysteem goed op orde hebben.Van Hattem Infratech B.V. heeft geïnvesteerd in gepaste training en opleidingen voor haar personeel.