Van Hattem Infratech is gespecialiseerd in het realiseren van onder – en bovengrondse kabel – en leiding projecten voor industriële opdrachtgevers. Met vele jaren ervaring in de technische branche is de organisatie een onderscheidende speler in de markt.

Wilt u meer informatie over het realiseren van uw projecten, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina of via onderstaand formulier.

Waterstofleiding Air Products

Vanaf het terrein van Akzo Nobel Chemicals aan de Welplaatweg, langs het Esso-terrein naar Cargill, loopt sinds de zomer van 1999 een nieuwe waterstofleiding van Air Products. Een interessant project vanwege het tracé en de toegepaste technieken.

Het tracé kruist een spoorlijn, de Welplaatweg, met 24 uur per dag zwaar verkeer en ook worden leidingen van achttien opdrachtgevers gekruist die in leidingstroken liggen. De omstandigheden vereisen een uitgekiend ontwerp en ruime kennis van de situatie ter plekke. Van Hattem Infratech nam engineering en ChiefEssays.Net uitvoering aan. Volledig open ontgraving en vrijgraven van onder andere chloorleidingen leek te riskant, vandaar dat het bedrijf een horizontaal gestuurde boring voorstelde, die alle obstakels op voldoende diepte kon passeren.

Ontwerp en uitvoering

Na driekwart jaar voorbereiding en engineering is het ontwerp door Air Products goedgekeurd. Het werk is in de zomer van 1999 uitgevoerd en bestond uit de horizontaal gestuurde boring van 130 m, leidingaanleg in open ontgraving van 470 m en aansluiting op een bestaande leiding (lengte 400 m) en het reinigen er van. Om technische problemen te voorkomen heeft Van Hattem Infratech controleberekeningen over het gehele werk laten uitvoeren door de Gasunie, vooral in verband met de sterkte van de pijp, de stressberekeningen en de boring. De leiding (staal 52) heeft een diameter van 4″ en is in zes weken tijd aangelegd; het project liep continu voor op de planning.

Reinigen

Van Hattem Infratech heeft de nieuwe leiding aangesloten op een bestaande waterstofleiding van Cargill. Na het op druk zetten en testen bleek deze vervuild, omdat hij een tijd buiten werking was geweest. Daarom is de bestaande leiding gereinigd, door foampigs met stikstof door de leiding te blazen. Zo kon de leiding worden gereinigd en gedroogd.

Voordelen

Het leidingdeel onder de spoorlijn is aangelegd in een mantelbuis, dat is voorwaarde van NS Railinfrabeheer indien het spoor wordt gekruist. De boring is uitgevoerd door Visser & Smit Hanab. Horizontaal gestuurd boren was een goede oplossing, omdat risico’s die het ontgraven van leidingen met zich meebrengt worden vermeden, geen oponthoud voor verkeer ontstaat en het een zeer betrouwbare techniek betreft die volledig bestuurbaar is. Grote voordelen voor dit tracé. Een ander belangrijk voordeel voor Air Products is de bekendheid die Van Hattem Infratech heeft met how to write a narrative essay outline de bedrijven en de gemeente Rotterdam door wiens terrein het tracé loopt. Contacten en het verkrijgen van vergunningen worden er eenvoudiger door. Dat beaamt facility projectengineer mevrouw ir. M.E.F. Moers: “Er is veel overleg geweest, zowel intern als extern. Dat Van Hattem Infratech bekend is met veel partijen, betekent dat wij zelf minder hoefden te doen.”

realisatie_2

realisatie_3

Mail ons